Dit zijn de uitgangspunten van en voor iedereen die actief is op Wijzelf

Het Wijzelf platform en alle formele documenten (gebruiksvoorwaarden, statuten, reglementen en contracten) zijn er om bovenstaande te realiseren en te waarborgen.

Daar doen we ons best voor. Zo zijn we goed voor elkaar!