Geen risico's bij Wijzelf

Wie als particulier iemand anders betaalt voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp loopt fiscale en juridische risico’s. Degene die het geld ontvangt is niet alleen degene die bepaalt of het werk wit of zwart is. Degene die betaalt moet ook aangifte doen door middel van de IB47-aangifte. Wie dit niet doet, is feitelijk in overtreding en kan hiervoor worden beboet en een aanslag krijgen van de Belastingdienst. Een naheffing over meerdere jaren kan zo flink oplopen! Daarnaast kun je als opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor doorbetaling bij ziekte voor meerdere jaren. Allemaal risico’s die behoorlijk in de papieren kunnen lopen.

Bij Wijzelf bestaan deze risico’s niet. Het online platform is juridisch en fiscaal getoetst en afgestemd met de Belastingdienst. Zo word je beschermd tegen ongewenste gevolgen van particulier opdrachtgeverschap. Ook de aanbieder wordt gewezen op fiscale consequenties en heeft mogelijkheden geld voor inkomstenbelasting apart te zetten.