Werken voor Wijzelf

Leuk dat je belangstelling hebt om te werken voor Wijzelf Zorgcoöperatie Achterhoek. Als aanbieder van praktische zorg in en om huis lever je diensten aan onze leden. Opdrachten vind je via het online platform van Wijzelf. Jouw uurtarief bepaal je zelf. De betaling voor een opdracht is gegarandeerd. Door al je gegevens compleet in te vullen kunnen we verder alles online regelen. Je hoeft dus geen contracten uit te printen en te laten ondertekenen of facturen te maken. Alles gebeurt automatisch en online.

Profielsterkte

Bij Wijzelf staan betrouwbaarheid en zekerheid voorop. Daarom willen we veel van je weten. Diploma's, opleidingscertificaten, aanbevelingsbrieven maar ook het aantal recensies tellen mee in ons systeem wat de profielsterkte bepaalt. Sommige documenten wegen zwaarder dan andere. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG instructie en download) is belangrijk net zoals ’Gezien door Wijzelf’.  Wees dus eerlijk en volledig in je informatievoorziening en doe je best voor iedere klant. Als een bestuurslid je ID-bewijs controleert krijg je het stempel ‘Gezien door Wijzelf’. Dit kan op een informatieavond of bij een persoonlijk bezoek. Vraag er om. Hoe meer we van je weten, hoe meer vertrouwen wij en onze leden in je kunnen hebben. Dat spreekt voor zich!

Wat kost het?

Aanmelden en een profiel aanmaken is gratis. Hiermee maak je je bekend aan onze leden en kunnen ze je vragen om je diensten aan te bieden.

Je kunt reageren op de vragen en in onderhandeling gaan met onze leden. De eerste keer dat je een voorgestelde overeenkomst met afspraken wilt accepteren moet je de aansluitkosten betalen. Dit kost € 20,- en gaat om een jaarlijkse bijdrage. Daarnaast zijn er systeem- en transactiekosten. Iedere keer als je geld ontvangt wordt hier 9% van ingehouden. Dit geld wordt gebruikt om het systeem in de lucht te houden en verder te ontwikkelen. Een voorbeeld: Vraag je € 15,- per uur dan hou je hier dus € 13,65 van over!

Inkomstenbelasting en premies

Over geld wat je verdient moet je inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen betalen. Hoeveel is afhankelijk van je totale jaarinkomen. Voor jou gemak verzorgen we elk jaar een overzicht van je verdiensten via Wijzelf met een instructie hoe en waar dit in te vullen op je aangifte inkomstenbelasting. In je profiel kun je een aparte bankrekening opgeven om geld voor de inkomstenbelasting apart te zetten. Hieronder zie je bij welk jaarinkomen je rekening moet houden met welk percentage belastingen en premies.

minder dan € 5.000 = 5% van het jaarinkomen
€   5.000 - € 10.000 = 20% van het jaarinkomen 
€ 10.000 - € 15.000 = 22% van het jaarinkomen 
€ 15.000 - € 20.000 = 25% van het jaarinkomen 
€ 20.000 - € 30.000 = 32% van het jaarinkomen 
€ 30.000 - € 40.000 = 36% van het jaarinkomen 
€ 40.000 - € 50.000 = 37% van het jaarinkomen

Het jaarinkomen is alles wat je in één jaar verdient. Niet alleen via Wijzelf maar ook op andere manieren zoals bijvoorbeeld een dienstverband. De vermelde percentages zijn een indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Persoonlijke omstandigheden kunnen invloed hebben op de hoogte van de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. Je betaalt geen werkgeverspremies.

Heb je nu een uitkering?

Als je nu een uitkering ontvangt vanuit de WW of de bijstand dan kunnen inkomsten die je via Wijzelf verdient invloed hebben op de hoogte en duur van je uitkering. Informeer daarom goed bij de uitkerende instantie naar eventuele gevolgen van het zelfstandig verdienen van geld.

Zekerheid

Als je een overeenkomst sluit via Wijzelf dan is het geld betaald. Het staat alleen op een aparte rekening. Je hoeft nu alleen maar het werk goed te doen. Lees meer over declareren

Bij Wijzelf Zorgcoöperatie Achterhoek ben je verzekerd voor aansprakelijkheid. Schade aan spullen van je klant of letselschade is dus verzekerd. Lees meer over de verzekering

Wijzelf biedt juridische en fiscale zekerheid. Jouw afspraken met Wijzelf en de leden zijn wettige afspraken, door juristen en fiscalisten gecontroleerd en afgestemd met de belastingdienst.

Het is belangrijk dat je de afspraken met onze leden vastlegt in een overeenkomst. Het volgende filmpje laat zien hoe je dit eenvoudig kunt doen en waarom het belangrijk is.

BSN nummer

Waarom vragen wij je BSN nummer en mag dat wel? Het model wat Wijzelf gebruikt is getoetst en afgestemd met de belastingdienst. Afspraak met de belastingdienst is wel dat wij de IB47 aangifte centraal doen. Dat is de aangifte van aan particulieren uitbetaalde bedragen. Om dit te kunnen doen hebben wij het BSN nummer nodig. Het is dus in opdracht van de belastingdienst dat wij een BSN nummer vragen. En omdat het in opdracht is van de belastingdienst is het dus ook in overeenstemming met de privacy wetgeving.

Zichtbaarheid gegevens

Als aanbieder op Wijzelf is alleen je voornaam, je introductietekst en je uurtarief zichtbaar in het publieke gedeelte van de website. Doordat gebruikers filters kunnen toepassen in het zoekscherm kan hieruit indirect worden afgeleid welke diensten je aanbiedt, op welke dagen, of je een specifieke taal spreekt en of je man of vrouw bent.

Door Wijzelf toegelaten leden en aanbieders kunnen een uitgebreid profiel van je zien. Hierin staat overzichtelijk welke diensten je aanbiedt, je beschikbaarheid, leeftijd, religie, de talen die je spreekt en je werkervaring. Van de documenten die je hebt geüpload bij kwalificaties zien gebruikers alleen de omschrijving en dus niet het document zelf. Leden zijn altijd inwoners van Doetinchem, Bronckhorst en Oude IJsselstreek die ook betalen voor hun lidmaatschap als ze gebruik maken van je diensten.

Van de contactgegevens wordt je woonadres en je telefoonnummer alleen zichtbaar als je een overeenkomst sluit met een vrager. Je e-mailadres wordt nooit automatisch zichtbaar. Je mag het wel uitwisselen maar dit beslis je dus zelf.

Het bestuur van Wijzelf Zorgcoöperatie Achterhoek ziet alle gegevens behalve je wachtwoord natuurlijk.

Schrijf je in bij Wijzelf