Wijzelf Zorgcoöperatie Achterhoek

Wijzelf Zorgcoöperatie Achterhoek wordt mede mogelijk gemaakt door onderstaande Aanmoedigers:

Wijzelf Zorgcoöperatie Achterhoek is een lokale organisatie die deel uitmaakt van het landelijk platform Wijzelf.nl. De bestuursleden van de Zorgcoöperatie zijn bekend met de lokale situatie en hebben goede contacten met de gemeenten en de welzijnsorganisaties. De belangen van onze leden kunnen dan ook maximaal op de lokale situatie worden afgestemd. De bestuursleden hebben expertise op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Graag stellen wij ons aan u voor.

Hilde Bouwers woont sinds 1978 in de Achterhoek. Hilde heeft vele jaren in het verpleeghuis de bewonersadministratie verzorgd en is daarna als coördinator en klantbemiddelaar in de thuishulp aan de slag gegaan. Ook is Hilde actief in het vrijwilligerswerk. Eerst als coördinator en nu als voorzitter van de Stichting Vrijwillige Oppas en Thuishulp Mantelzorgondersteuning (V.O.T). Verder is ze actief in het Platform Meedoen en ondersteuningsdiensten van de gemeente Doetinchem en zet zich in voor het ontwikkelen van nieuwe initiatieven op het gebied van maatschappelijke ondersteuning.

“Ik vind het belangrijk dat burgers zoveel mogelijk hun eigen regie kunnen behouden. Daarom spreekt mij de werkwijze van Wijzelf coöperatie zeer aan, omdat het burgers in staat stelt om zelf hun ondersteuning te regelen. Graag wil ik hieraan mijn bijdrage leveren en hoop dat de coöperatie van Wijzelf mensen kan verbinden!”

Wim Nieuwenhout woont sinds 1995 in de Achterhoek. Na een lange tijd in de verzekeringsbranche te hebben gewerkt is Wim nu met pensioen. Wim is de penningmeester van het bestuur.

“Met de opzet van deze coöperatie, wat ik een waardevol initiatief vind, komen nieuwe mogelijkheden in beeld. Dit geeft mensen die zorg nodig hebben vrijheid om dit in te kopen en niet afhankelijk te zijn van andere instanties die dit mede voor je beslissen”.

Ada Mudde woont sinds 1986 in de Achterhoek. Als verpleegkundige in hart en nieren heeft zij op allerlei terreinen van de gezondheidszorg gewerkt. Naast haar werk in de wijkverpleging werkt zij als zelfstandig ouderenadviseur. Zij geeft adviezen bij het vereenvoudiging van het huishouden, maar ook cursussen in het gebruik van de iPad, onderneemt sociale activiteiten om eenzaamheid te verminderen. Zij is een echte ‘duizendpoot’ gericht op praktische oplossingen. Ada is secretaris van het bestuur.

“De manier waarop Wijzelf is georganiseerd past helemaal bij mijn beeld van zelfregie. Zelf kunnen bepalen hoe en door wie je een bepaalde taak wilt laten doen. Door het digitale platform van Wijzelf kan bijvoorbeeld een dochter vanuit haar eigen woonplaats voor haar moeder in een andere plaats hulp afspreken. Dit alles in een veilige omgeving. Bovendien geeft Wijzelf aan ZZP’ers en mensen die iets willen bijverdienen of iets voor iemand willen betekenen de mogelijkheid zorgvragers te bereiken. Ik hoop dat de coöperatieve vorm van Wijzelf mensen zal verbinden, hier wil ik mij graag voor inzetten”.

Wil Leijzer woont sinds 1981 in de Achterhoek. Wil heeft een verpleegkundige achtergrond en ruim 39 jaar in de gezondheidszorg gewerkt waaronder het algemeen ziekenhuis, de gehandicaptenzorg en de laatste 25 jaar in de ouderenzorg. Zij heeft veel kennis en ervaring en opgebouwd in begeleidende, adviserende en coördinerende functies op het gebied van opleiden in de gezondheidszorg. Nu ze met pensioen is heeft ze de tijd en interesse om vrijwilligerswerk te doen, vooral op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Als coördinator is ze al enkele jaren actief bij Stichting Vrijwillige Oppas en Thuishulp Mantelzorgondersteuning (V.O.T.) en sinds kort is zij ook bestuurslid.

Het voelt direct goed om deel te mogen uitmaken van Wijzelf Zorgcoöperatie. De verwachting is namelijk dat steeds meer mensen meer hulp en zorg zelf zullen moeten gaan betalen. De coöperatie draait de rollen in de “zorg” sector om. Niet langer hebben de aanbieders het voor het zeggen maar de vragers. Het besef dat deze Zorgcoöperatie ervoor kan zorgen dat mensen de zorg en ondersteuning kunnen inrichten naar hun eigen wensen en mogelijkheden spreekt mij erg aan. Het digitale platform vind ik dan ook een erg goed initiatief en hieraan wil ik graag mijn steentje bijdragen”.

Siert Wieringa woont sinds 1992 in de Achterhoek. Als zelfstandig consultant is hij werkzaam voor internationale ontwikkelings- en noodhulporganisaties. Hij heeft in management- advies- en uitvoerende functies veel ervaring en expertise opgebouwd op het terrein van organisatie- en projectontwikkeling. Siert is voorzitter van het bestuur.

“Wat mij zo aanspreekt in de werkwijze van de Wijzelf Zorgcoöperatie is de eigen regie voor vrager en aanbieder en onafhankelijk van instanties. Met een professioneel opgezet online platform krijgen burgers een sterk instrument in handen waarmee lokale hulp en zorg op een betrouwbare, betaalbare, en bereikbare manier zal worden geregeld”.

Wat doen wij?Voor vragers
Wij werven zoveel mogelijk aanbieders zodat vragers kunnen kiezen uit een ruim aanbod. Wij hebben contacten met aanbieders en bemiddelen bij een conflict. Als iemand onvoldoende vaardig is om via de website zaken te regelen kunt u een vertrouwd persoon vragen u te helpen. Indien dit niet mogelijk is kan een van de bestuursleden u hierin ondersteunen. U kunt ons telefonisch bereiken op werkdagen via nummer 06-38471738.

Voor aanbieders
De aanbieders worden hartelijk verwelkomd. In het eerste contact controleren wij de online aangeleverde gegevens zoals motivatie, (werk)ervaring, referenties en/of certificaten. Wie zegt dat hij of zij een diploma/certificaat heeft moet dit ook kunnen aantonen. Van alle aanbieders die we persoonlijk ontmoeten controleren we het ID-bewijs, dan krijgt een aanbieder het stempel "Gezien door Wijzelf".

Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bestuursleden

 • Siert Wieringa

  Voorzitter

 • Ada Mudde - Groot

  Secretaris

 • Wim Nieuwenhout

  Penningmeester

 • Hilde Bouwers

  Bestuurslid

 • Wil Leijzer

  Bestuurslid