Betrouwbaarheid

Bij Wijzelf Zorgcoöperatie Achterhoek vind je profielen van mensen in jouw buurt. De profielen bieden veel informatie. Voordat een aanbieder online mag bekijkt het bestuur de aangeleverde gegevens. We vragen om diploma's, opleidingscertificaten, getuigschriften en werkervaring. Ook een Verklaring omtrent het Gedrag kan worden aangeleverd. Vragers kunnen zien welke documenten zijn aangeleverd. Het bestuur zoekt ook aanbieders op en controleert hun ID met het opgegeven Burgerservicenummer. Dan krijgt de aanbieder het stempel ‘Gezien door Wijzelf’.

Je bepaalt zelf met wie je in gesprek gaat, afspraken maakt en een overeenkomst sluit. Wil je alleen zaken doen met iemand die een Verklaring Omtrent het Gedrag heeft aangeleverd dan kun je dit zelf controleren.

Als er klachten zijn over een aanbieder bemiddelt het bestuur voor de leden van de coöperatie. Aanbieders die er een potje van maken worden door het bestuur uitgesloten van het online platform.

Ervaringen met een aanbieder kun je delen op het platform. Andere leden krijgen zo meer informatie over de aanbieder. Als je het niet vertrouwt kun je dit melden bij het bestuur. Zo zijn wij samen verantwoordelijk voor betrouwbare zorg of hulp in en om huis.