Verklaring Omtrent het Gedrag

Betrouwbaarheid is belangrijk bij Wijzelf Zorgcoöperatie Achterhoek. Onze leden willen daarom veel van je weten. Hoe meer we van je weten hoe hoger je profielwaarde. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is optioneel maar wel belangrijk voor een goede waardering. Onze leden hebben vaak een voorkeur voor mensen met een VOG.

Een VOG vraag je aan op het gemeentehuis met het formulier wat je hieronder kunt downloaden. Je hoeft alleen vraag 1 in te vullen. De gemeente rekent hiervoor een bedrag van € 30,05 (tarief 2013).

VOG aanvraagformulier t.b.v. Wijzelf